domingo, 6 de noviembre de 2011

PRINCIPIS, APORTACIONS i REALITZACIONS en PEDAGOGIA de...
Dewey
Els principis educatius proposaven l'aprenentatge a través d'activitats de diferent índole més que per mitjà dels continguts curriculars establerts i s'oposaven als mètodes autoritaris. Dewey pensava que el ofert pel sistema educatiu de la seva època no proporcionava als ciutadans una preparació adequada per a la vida en una societat democràtica. Considerava a més, que l'educació no havia de ser merament una preparació per a la vida futura, sinó que havia de proporcionar i tenir ple sentit en el seu mateix desenvolupament i realització.
 Va criticar l'educació que emfatitzava tant la diversió relaxada dels estudiants, com el mantenir entretinguts sense més, així com l'orientació exclusiva cap al món professional.

L'educació és una necessitat de la vida, quan assegura la transmissió cultural, en les societats complexes s'ha especialitzat en la instrucció formal, i al mateix temps adverteix com un dels seus fins el de mantenir el contacte amb l'experiència directa, establint la continuïtat de la teoria amb la pràctica.
Dewey vol aconseguir l'equilibri entre educació indirecta i educació formal.

Jaquin xirau