domingo, 23 de octubre de 2011

T2

L’escola nova, que és i com funciona

L’escola nova apareix a finals de segle XIX i es consolida a principis del segle XX com alternativa a l’escola tradicional. Un moviment de caràcter alliberador, que critica el paper del professor, la falta d’interactivitat, el formalisme, la importància de la memorització, la competència entre l’alumnat i sobre tot, l’autoritarisme del mestre.

Proposava a un alumnat actiu que pogués treballar dins del aula els seus propis interessos com a persona i com a infant.

Planteja al nen com a centre del procés d’ensenyament i aprenentatge (paidocentrisme).

Els nens aprenent en un ambient educatiu transformada en vida social, amb un mobiliari flexible dins de l’aula per adaptar-se a situacions didàctiques d’aprenentatge diferent.

Els continguts els van creant els Mestres i els alumnes a partir dels interessos i motivacions dels infants.

Antecedents
Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Herbart, Comenius, Parker, Dewey, Decroly, Montessori i Ferrière.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Entendre  al nen com substancialment distin de l’adult i subjecte a les seves pròpies lleis d’evolució, planteja una nova pedagogia i una nova filosofia de l’educació basades en els interessos i necessitat  del nen i el desenvolupament natural en llibertat.

Pestalozzi (1746-1827)
L’educació del poble com un mecanisme per a transformar les condicions de vida, convertint-se en una avanç en la concepció de l’educació al servei de la transformació social.
Per a ell, l'educació elemental està basada en el desenvolupament harmònic de les
capacitats intel·lectuals, afectives i artístiques. El fonament absolut del coneixement és la
intuïció.

Froebel (1782-1849)
Es recolza en les teories naturalistes de Rousseau i en l'experiència pràctica
de Pestalozzi per dissenyar un acabat pla de formació aplicat a l'educació parvulista (preescolar).
Froebel es mostra contrari a la divisió artificial per matèries i dissenya un mètode
integral d'ensenyament-aprenentatge més relacionat amb la realitat de les coses. Concep que l'educació ha de respectar el lliure desenvolupament de les capacitats de cada educant, com si es tractés de les plantes d'un jardí, d'aquí el nom genèric de les seves institucions Kindergarten o jardí de nens. El mestre ha de tenir essencialment una funció orientadora i estimuladora recolzant-se en el joc. A més dels jocs, Froebel proposa la música, el dibuix, la conversa, el modelatge i l'ús de materials específics creats per a l'educació de les mans, els dons, que són
objectes destinats a ensenyar a l'alumne en la primera infància la forma, el color, el moviment i la matèria.

Johan Friedrich Herbat (1782-1852)
El primer que elabora una pedagogia científica, recolzant-se en la filosofia i la psicologia. En el seu plantejament pedagògic, considera que la finalitat última és la moralitat i tota l'educació ha d'apuntar en aquest sentit. En l'àmbit didàctic desenvolupa la teoria dels passos formals, utilitzada posteriorment pels corrents educatius més avançades.

Decroly
Educació dels nens “anormals”, millor dit, amb deficiències. Es basa en l’activitat individual i Colectiva dels nens, trencat la rigidesa del programa escolar.
Lectura ideo visual, de paraules o frases i no de lletres o síl·labes.
Dona molta importància al ambient, al mobiliari, i a la necessitat d’un medi natural.

•  Continguts relacionats amb els interessos del nen.
• Projecte pedagògic basat en la globalització.
• Matèries integrades amb una mateixa finalitat.
• Motivar i estimular els ensenyaments que porten el nen a l'activitat personal.
• Programar basant-se en: observació, associació i expressió.
• Utilitzar mètodes inductius, actius i constructius.
• Activitats centrades en ocupacions manuals mitjançant jocs.

María Montessori
 “La casa del bambino”.
Llibertat com a base del desenvolupament humà, respecte a la personalitat de l’infant. El professor ha de ser un observador del seu desenvolupament, sense intervindré. Serà el nen el que esculli segons els seus interessos, es una educació individual.
-Joc i activitat voluntària (llibertat), el nen s’interessa per ella (motivació) i manté l’ordre (disciplina).
- Basa el seu mètode en l’amor, la activitat motriu, la llibertat i el respecte al nen.
- Va aportar material pedagògic confeccionat per ella mateixa proposant exercicis sistemàtics per a l’educació dels sentits, la intel·ligència, el criteri matemàtic, i l’aprenentatge de la lectura i escriptura.

Comenius
Educació com a Font de desenvolupament de les persones, igualtat entre sexes.
Va ser el pioner de les arts de l’educació i de la didàctica posterior.

Ferriere

Desenvolupar l’autonomia en els infants, motivar-los i ajudar-los a créixer amb un aprenentatge basat en la mobilització dels centres d’interès de la vida diària.
El treball individual s’alterna amb el col·lectiu, sense classes ni lliçons, es basa en la felicitat d’aprendre i d’autodisciplinar-se i manifestar solidaritat.
Tots han de posar a prova les seves qualitats particulars i explotar-les dins les seves possibilitats.

2 comentarios:

 1. Vega García Ana

  Usos pedagògics. NO. Això no diu res.

  ÊTRE ET AVOIR. No és un documental és un... Què vol dir absoluta?... Solament fa escola i el seu jardí. No parla amb la gent, no passeja pels camps... No s'interessa... ha d'afrontar. És un mal exemple. Autoritari i poc pedagògic malgrat els molts materials que disposa. La multiplicació s'ha de fer a l'escola i els ous i truites s'han de fer a casa. Amb tot... has estat crítica (BÉ) i no t'has plegat a la crítica fàcil i sentimentaloide que es va publicar.
  29 de octubre de 2011 08:10

  FRATO. I què et fa reflexionar a tu aquesta pedagogia gràfica?

  CONJUNT. Pica pica no organitzat. Has de posar-ho per temes. Si presentes una notícia o document, el que compta és la teva selecció si fas comentari adequat al contingut de la matèries d’estudi. Però els temes no els has elaborat. Res de res.

  ComText 1i2 NO, NO. En quatre ratlles no es pot dir qualsevol cosa de dos textos. I menys repetir solament allò què diu el text. D'altra banda, sempre s'ha de donar la referència del text. Som a la universitat, no a educació primària He donat un esquema pautat en 4 punts i dimensinada l'extensió.
  29 de octubre de 2011 07:54

  ResponderEliminar
 2. He intentat elaborar els temes amb els apunts de classe més la informació trobada a internet i publicar-ho al blog de manera que es pugui comprendre cada concepte i em sigui útil per estudia. A partir d'ara penjaré els meus comentaris amb un color per diferenciar-ho. La veritat es que fina ara no acabo de tenir clar el que he de penjar en el blog, ni com es la millor manera de fer-ho, espero que els teus comentaris m'ajudin a organitzar-me millors, gracies.

  ResponderEliminar