miércoles, 26 de octubre de 2011

Comentari de text d'EUGENI D'ORS

 
       1. Ressenya de contingut. Esposar les idees sense afegits.

 El Sr. d'Ors va parlar de com s’entén la pedagogia, i que cal fer per donar-li una base racional i científica, al igual que Vigotsky que també parlava d’aquesta base.
. Va dir que Pestalozzi i Rousseau utilitzaven una pedagogia empírica, de caràcter sentimental, fent servir la natura i la intuïció com a instrument.
D’Ors es basa en la teoria de Herbart que donava Ètica i Psicologia, considerant com a fi la moralitat individual i l'instrument psicològic és la percepció, pedagogia intel·lectualista.
Al igual que Vigotsky,
El que ensenya i no avença, no és bon mestre. Goethe va ser el millor mestre que ha hagut perquè va perfeccionant-se contínuament.


2. Situa el text, el seu contingut en el context. Pot ser context: històric, temàtic, del temari de l’assignatura.

El text esta situat a l’any 1915, un any després de l’inici de la primera guerra mundial. Escrit per Carme Montaner. Es un text de la renovació pedagògica, per tant esta relacionat amb l’escola nova, la progressiva educació. Ens parla de Herbart i Pestalozzi que tenien una visió filosòfica de la pedagogia, es basen el en desenvolupament harmònic de les
capacitats intel·lectuals, afectives i artístiques.


3. Elaboració personal. Relacionar amb l’actualitat, constatar amb d’altres autors. Si es tenen clares, idees pròpies.

Herbart parla de l’aprenentatge del nen, cosa que es molt important per a que els Mestres comprenguin que els infants segons l’edat, no tenen la maduresa suficient com per entendre que les assignatures que fan els hi seran útils per un futur, en l’actualitat, crec que continua pesant el mateix, per això, els Mestres disposen d’unes escoles d’estius, o d’altres con l’associació de Mestres Rosa Sensat, on els mestres poden enriquir i renovar els seus coneixements, per ampliar la seva formació.

1 comentario:

  1. NO, NO. En quatre ratlles no es pot dir qualsevol cosa de dos textos. I menys repetir solament allò què diu el text. D'altra banda, sempre s'ha de donar la referència del text. Som a la universitat, no a educació primària He donat un esquema pautat en 4 punts i dimensinada l'extensió.

    ResponderEliminar