jueves, 13 de octubre de 2011

Interpretació actualitzada dels 30 punts de l’Escola Nova

 1. L’escola és un laboratori de pedagogia pràctica, on els infants no només escolten al professor i fan silenci, sinó que també participen en les activitats de l’aula i aprenen a través d’experiències, tot relacionant-se amb l’entorn i els seus iguals.
 2. A l’escola actual no creiem en els internats, pel correcte desenvolupament dels infants, es necessari que creixin en un entorn familiar acollidor.
 3. L’escola actual esta situada a la natura, però també a la ciutat, i en aquest dos casos es recomanable fer activitats per conèixer els dos entorns diferents, com tenir un hort urbà amb animals, i visitar ciutats.
 4. Aquest punt no te actualitat avui en dia.
 5. La coeducació es molt important pel desenvolupament dels infants, la seva maduració, el respecte als demés, a la igualtat,etc. Després de tants anys que això se sap, encara avui hi ha escoles que separen per sexes, per sort son una minoria.
 6. L’escola actual te en compte els treballs manuals i també els integra dins les programacions de curs.
 7. Aquest punt no te actualitat avui en dia, però, hi ha escoles on tenen horts urbans, i petits animalets de granja.
 8. El treball lliure també té el seu espai en la programació de curs.
 9. A educació física els infants aprenen el coneixement del seu propi cos, així com les seves limitacions i capacitats. Fan diferents jocs esportius i gimnàstics.
 10. A l’escola actual es continuen fent sortides, colònies i activitats fora de l’escola.
 11. A l’escola actual també es procura evitar la memorització i s’aposta més per la comprensió dels coneixements.
 12. Aquest punt no te actualitat avui en dia.
 13. Aquest punt es continua fent.
 14. Aquest punt es continua utilitzen en l’actualitat
 15. També es tenen en compte els interessos espontanis dels infants.
 16. Aquest punt es continua utilitzen en l’actualitat.
 17. Aquest punt es continua utilitzen en l’actualitat
 18. En l’escola actual l’ensenyament ocupa matí i tarda.
 19. A l’escola actual s’estudien més de dues matèries al dia.
 20. En canvi les mataries son pràcticament les mateixes durant tot el curs.
 21. Aquest punt s’ha perdut en l’actualitat. L’educació moral és va fent  durant el dia, però no una estona en concret.
 22. Els delegats van variant aleatòriament, seria ideal que al final de curs tots els infants hagin tingut la responsabilitat de ser delegats.
 23. Aquest punt no te actualitat avui en dia.
 24. En l’actualitat les recompenses son les notes obtingudes al llarg del curs.
 25. En l’actualitat en càstig és continua utilitzant. Personalment crec que s’hauria d’evitar el càstig i el premi.
 26. En l’escola actual no s’ha de comparar infants, cada nen es diferent, i s’ha de valorar el procés d’aprenentatge que ha fet, i no si el resultat es millor o pitjor.
 27. L’escola actual és un ambient acollidor.
 28. A l’escola actual la música forma part del currículum educatiu.
 29. Aquest punt es continua fent d’una manera molt semblant.
 30. L’escola actual ensenya a tenir tolerància respecte als diversos ideals socials o religiosos. L’escola publica es laica, però hi ha moltes privades que son religioses i no eduquen als infants en la llibertat de poder escollir, i pensar lliurement.

No hay comentarios:

Publicar un comentario