miércoles, 5 de octubre de 2011

T1

Els principis sistema escolar  La institució escolar
A partir de la revolució francesa, es van introduir en l’àmbit de l’educació els usos pedagògics amb l’objectiu de fer canvis en el sistema educatiu.

La revolució francesa
Va ser un conflicte social i polític, on s’enfrontaren partidaris i opositors de anomena “Antic Règim”. Va marcar el fi del absolutisme, donant pas a un regim on la burgesia es va transformar en la força política dominant al país
Un dels objectius de la pedagogia és buscar quin es l’ensenyament adequat per a cada escola segons l’entorn on es situí tenint en compte les necessitats dels infants.

La il·lustració

Segle de les llums, caracteritzat pel moviment cultural de la il·lustració. La base d’aquest moviment era l’ús de la raó i la lògica per explicar el coneixement humà, valorant el retorn a la natura i la felicitat.
Volen liderar el món cap al progrés, rebutjant la irracionalitat.

Rousseau (1712-1778) 

Va formar part dels intel·lectuals que volien transformar el món.  Defensava la llibertat i la igualtat i considerava l’educació com el principi per a formar ciutadans lliures i conscients dels seus drets i deures. La seva intenció era formar un nou home per a una nova societat. Rousseau identificava al nen com “un ser diferent a l’adult, i subjecte a les seves pròpies lleis”
El procés educatiu ha de partir des de el coneixement del propi nen,  dels seus interessos i les seves característiques particulars.  Els nens, a través de les sensacions, coneixen el món que els envolta, considerant l’observació i l’experimentació com el camí a seguir en aquest procés educatiu.
Amb això Rousseau pretenia   formar l’escola activa amb l’objectiu d’estimular en els nens el desig d’aprendre, donar un tracte individualitzat considerant els interessos i capacitats de l’infant i analitzar què s’ha d’ensenyar al nen i en quina etapa de la seva vida, fomentant la participació i l’aprenentatge a través de l’experimentació i l’observació.

Condorcet

Condorcet pretenia unificar els aprenentatges de tots els ciutadans. Considerava fonamental en l’educació instruir-se i cultivar-se. Amb l’objectiu de desenvolupar l’autoestima i l’amor per l’humanitat.
Defensava el caràcter públic de la instrucció, separant l’església de l’educació, amb la finalitat de tenir una democràcia capaç d’assegurar la felicitat, assegurar el benestar i la convivència de la societat i garantir el desenvolupament de tots els individus.

Altres autors il·lustrats

Goethe, Fichte o Schiller, autors alemanys, defensaven als seus escrits, la idea de formar a l’individu íntegre desenvolupant al màxim les seves potencialitats. Lligaven la raó amb l’emoció.
Goethe, considerava l’art com una forma de aprofundir en el coneixement humà, i com a eina per a construir una personalitat.

Conceptes bàsics


Instrucció: comunicar coneixements o habilitats a les persones amb l’objectiu que l’aprenguin a base de la repetició. Per exemple llegir, escriure, dividir, sumar...

Ensenyament: Correspon a la didàctica, procés d’ensenyaments pedagògics. Mostren o presenten el coneixement de manera organitzada per a que els alumnes puguin aprendre. Per exemple, el professor ensenya als alumnes el cicle de l’aigua.

Aprenentatge: Adquisició de coneixements i modificació d’habilitats, conductes o valors.

Educació: Procés de socialització de les persones, assimilant i aprenent coneixements ajudant a créixer i desenvolupar-se. S’educa a tot arreu, amb la família, l’entorn, l’escola, la societat...

Formació:  La formació va dirigida a persones majors d’edat, és el que queda després de l’educació, la universitat, la vida social, el treball. La formació no es conduïda.

Paideia

El concepte de Paideia busca la total formació de l’ésser humà, com a ser fisic i espiritual amb l’objectiu de desenvolupar-se en la societat en la que viu.

Les arts liberals son aquelles que fan a l’ésser humà lliure de pensament. A l’antiguitat es dividien en set:

No hay comentarios:

Publicar un comentario