lunes, 16 de enero de 2012

Tema 12: Pedagogia com a sistema

Educació ComunicActiva

En l’educació trobem aquest 3 àmbits, uns han de decidir el mínim i s’ha de pensar, recerca noves maneres d’ensenyar adequades al món actual, podem adaptar Declory, Montesori… però sempre adaptat a l’actualitat.


En l’educació tenim uns que parlen d’innovació, uns altres decideixen l’educació (direcció, oposicions, administracions) altres que pensen l’educació (mestres), i hem d’aconseguir lligar aquetes 3 punts:

ACCIÓ (directa amb alumnes) Renovació pedagògica, ajustar l'acció als alumnes
DECISIÓ (Administració) Ordenació educativa, regulació administrativa.
PENSAMENT (Recerca) Innovacions educatives, canvis necessaris

-Els Mestres han d’adaptar l’ensenyament a l’actualitat, amb les noves tecnologies, poden guiar-se amb els pensaments de diversos pedagogs  però adaptat sempre a l’actualitat. Un exemple d’acció seria la revista escolar que hauria de ser un treball de classe, portar-la a terme cada 2 mesos i avaluable.


Renovació pedagògica ajustar l’acció dels alumnes


-Innovacions educatives, diferent a renovació pedagògica. Coneixent els alumnes que de classe, hem de canviar la manera de treballar, per adaptar-nos a ells, això ho va fer Freinet, l’escola activa…Les innovacions venen de fora de l’escola, per exemple l’educació de la salut s’ha incorporat per necessitat, l’informàtica ve de fora però s’ha d’incorporar. Pot fallar el sistema pedagògic si no s’utilitzen adequadament  els recursos de renovació, per exemple, si s’acaba fent el mateix amb ordinador que sense no ho fem bé.


-Montesori defensava que l’educador ha de seguir a l’infant, esperar el moment llindar.
- Decroly, no és tan natural com Montesori, es més social, organitza la finalitat d’aprenentatge, esta més organitzat el mètode Decrloly que el Montesori.

Model explicatiu de l’aprenentage com a mediació cultural   

L’escola és com una fabrica hi ha unes entrades i unes sortides, és un sistema pedagògic.  Ha d’estar ben compensat, s’hi ha una fuga s’encalla tot.
El nucli: la felicitat és cou dintre l’aula on hi professors i alumnes, això és el més important, el currículum hi és però el que compta és el que és dona i el que rep.
El professor ha de conèixer als alumnes, s’ha de processar aquesta informació coneixent a l’alumne y adaptar el comportament amb les necessitats dels alumnes.
El sistemes de selecció abans funcionaven a través de les notes dels exàmens, si no aproves vas fora. Per aquest motiu el comportament del professor és molt important, connectar amb els alumnes a través de successions de coses que ells coneixen per portar-los al coneixement. El professor ha de provocar un canvi d’interessos.
Els alumnes el processen i canvien el seu comportament
Avui el sistema pedagògic obert, els professors i Mestres hem d’estar atents a les coses que podem introduir al sistema, aquesta es la manera.


Per viure cadascú ha de trobar la seva cultura personal, pots connectar amb el que vols, aficions,etc. Això és el que hem d’aconseguir de cadascú dels nostres futurs alumnes. 


L’educació emocional:  


Reforça les habilitats de socialització entre l’alumnat  i l’intel•ligència emocional de els professors, aquesta disciplina millora la convivència a les aules i prevé el fracàs escolar, el bullyng, la homofòbia...
L’educació emocional té molta importància en els nens, aquesta han d’aprendre a distingir i expressar les seves emocions, això els permetrà relacionar-se i adaptar-se a la societat.
Els motors son el mestre i els alumnes.
La família es necessària, però a l’escola tot depèn d’alumnes professors i de poder connectar amb ells.
El mestre es una unitat psicofísica sociocultural, igual que l’alumne, i ha de ser un adult que actua amb control de pensament.
L’alumne es una unitat psicofísica sociocultural, menor esta en construcció i hem de garantir que aprengui i tenir en compte que tindrà moments més actius que altres…
 “la voluntat d’aprendre és de tipus emocional”   Wallon

Practica reflexiva

 
Es tracta d’un procés d’aprenentatge, de continuïtat en la formació dels educadors per arribar a determinar el mètode més adient per als seus estudiants.
Els docents no treballem junts sinó en equip, podem resoldre junts els problemes, etc. Rebem suport dels companys…
El model de l’escola actuava en la societat de masses telecomunicada
Freinet en pedagogia va dissenyar el programari pedagògic.
Avui hem d’incorporar els continguts de la societat de masses moderna.
Hem de tenir compte amb les modes, el consumisme, etc, s’ha de defensar treballar amb la raó, començar per l’experiència, 


Corresponsabilitat educativa

 
“Fa falta tota la ciutat per educar” Plató
-La llei d’educació de Catalunya de 2009 estableix la carta de compromís educatiu
L'objectiu del document és incentivar la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles i aconseguir determinats compromisos per part dels centres a favor d’un entorn de convivència i respecte que faciliti les activitats educatives.

Família escola i molt més:

 
Les famílies han de sentir-se part de la comunitat educativa representats pel consell escolar del centre.  La família és una referència en d’orientació  per situar socialment als infants. Amb els continus canvis socioculturals ens trobem moltes varietats diferents de famílies.

L'adequat desenvolupament de la competència social durant la infància i l'adolescència és un factor crític que té gran influència sobre molts aspectes de la nostra vida.

D'aquesta competència en depenen les bones o males relacions
amb els iguals, l'èxit o el fracàs acadèmic, l'adaptació ocupacional,
una bona o mala salut mental...

També les ciutats son molt important i te una gran responsabilitat educativa. Per exemple les ciutats educatives que és porten a terme amb el suport del PEC i el PEE.
-    Són  xarxes de municipis que fan un treball conjunt per a la millora de la qualitat de vida a partir de la implicació activa en l’ús i transformació de la ciutat.


Agents d’educació i treball en xarxaEl treball en xarxa requereix canvis culturals entre els professionals i les organitzacions que hi participen. Estructurat com una resposta a la necessitat de superar les deficiències que el sistema educatiu té davant les necessitats formatives dels ciutadans i les ciutadanes en la societat actual.

Es basen  en un concepte d’educació  obert  i compartit que considera que l’educació no és exclusiva d’un lloc ni d’un temps determinat, ans al contrari, en la societat del coneixement hi ha molts temps i espais d’aprenentatge, i aquest s’estén al llarg de tota la vida, no ha d’estar circumscrit a la formació bàsica i reglada.
El treball en xarxa respon a una necessitat que comparteixen els agents d’un territori, la d’incidir en la millora de l’educació en el seu àmbit d’actuació. L’objectiu primordial de les xarxes és avançar cap a l’equitat del sistema, és a dir, millorar els resultats de tothom, independentment de la situació d’origen, social, econòmica o cultural. 


Moviments de Renovació Pedagògica


La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya agrupa associacions de professorat del nostre país que tenen per objectiu impulsar la innovació i la millora educativa.
Formen part de la Comunitat Educativa i treballen per enfortir els vincles entre tots els sectors, nivells educatius i les seves entitats representatives.
La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya coordina i representa moviments i àmbits que volen estrènyer lligams entre els professionals de l’educació, entre els centres educatius i amb l’entorn, projectant activitats de reflexió, d’elaboració de propostes, de formació i d’intercanvi d’experiències.
Cada moviment actua autònomament en el seu àmbit territorial organitzant Escoles d’Estiu, jornades pedagògiques, debats, grups de treball, intercanvis, etc. i implicant-se en els projectes educatius municipals o comarcals, per tal de fer progressar el caràcter educador de les ciutats i dels pobles.


Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)


La XESC està formada per les xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya i la Xarxa d’Escoles Verdes de la Generalitat. Per tant, la XESC queda definida com una xarxa de xarxes d’escoles que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat. En total, la conformen 860 centres de tot Catalunya.

Aquesta Xarxa, i també la Xarxa d’Escoles Verdes de la Generalitat, compten amb el finançament de 400.000 d’euros de la Fundació “La Caixa” durant aquest exercici, dins del programa de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l’entitat, a més dels 300.000 euros anuals que hi destina el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Totes aquestes iniciatives, la xarxa d’escoles per a la sostenibilitat, els moviments de renovació pedagògica, les ciutats educadores etc, pretenen reformar el sistema per adaptar-se a les necessitats que tenen els alumnes avui dia actualment tenint en compte els grans canvis que a patit la societat en aquests últims anys. El nostre sistema educatiu no acaba de funcionar degut a que hi ha un gran fracàs escolar, tots els canvis que es puguin fer al sistema tenen l’objectiu de millorar la integració i l’èxit de tots els alumnes.
Al món hi ha altres sistemes educatius que garanteixen l’èxit a tots els alumnes, és el cas de Corea del Sud, amb un 80% de la població que accedeix a la universitat, una societat molt estricta i competitiva que no accepta el fracàs, però no garanteix qualitat educativa als alumnes, ni te en compte les emocions, ni les relacions humanes. Tot aixo dona com a resultat diverses malalties psicològiques causades per l’estrés.
Per tant, crec que els resultats no són tan importants,  l’important es crear un ambient educador no només escolar, també familiar, social, etc, on no només els nens i nenes aprenguin, sinó que aprèn tothom de tothom al llarg de la vida.


Per veure el reportatge del sistema educatiu Sur Coreà clica aquí. *Tota la informació d’aquesta entrada prové dels apunts presos a classe de Teories i practiques contemporànies en educació, del bloc  paidogogia.blogspot.com, complementat amb vikipedia.com i la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. 
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/PDIA/2011/12/15/pdiac-pacte-per-a-la-infancia-i-ladolescencia-de-catalunya/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=33247&idioma=0

No hay comentarios:

Publicar un comentario